Żdżarów
    W roku 1579 w Żdżarowie było 7 części szlacheckich mających 4 1/2 łana. Znajdowało się 3 zagrodników, jeden komornik. W roku 1827 było 16 domostw ze 165 mieszkańcami. Pod koniec XIX wieku majątek rozciągał się na 893 morgach gruntu. Właścicielem folwarku był Antoni Grzybowski, zmarły około 1926 roku. Po jego śmierci majątkiem do wybuchu drugiej wojny światowej gospodarował wynajęty przez rodzinę rządca. W 1937 roku rodzina Grzybowskich sprzedaje majątek Śliwczyńskim. Podczas okupacji dobra należały do Niemca Kreislanda Nissena.
    Dwór wzniesiony został na miejscu drewnianego w 4 ćwierci XIX wieku. Zbudowany został dla Antoniego Grzybowskiego. Po drugiej wojnie światowej w dworku mieściła się szkoła rolnicza. Następnie przeszedł na własność PGR i został adaptowany na biuro. W znaczący sposób został zdewastowany. Obecnym właścicielem jest Janusz Miszewski. Zruinowany i zdewastowany budynek wymaga kapitalnego remontu.
    Posiada cechy modernizmu i neorenesansu polskiego. Jest budynkiem parterowym, podpiwniczonym. z trójosiową częścią piętrową. Cechą charakterystyczną jest czworoboczna wieża w narożniku północno-wschodnim. Na osi posiada piętrowy ryzalit. Przed zachodnią częścią taras otoczony jest drewnianą balustradą Dachy naczółkowe, kryte są blachą. Dwutraktowy układ pomieszczeń ilustruje poniższy schemat.

Plan poziomy dworu w Żdżarowie

Park otaczający budydek dworski powstał około 1900 roku. W okresie międzywojennym majątki Żdżarów i Ćmiszew były połączone aleją świerkową. Obecnie oglądać można jedynie pozostałości parku krajobrazowego. Rosną kasztanowce, lipy, akacje. Znajdują się ponadto trzy stawy, w tym jeden duży.
 dwór od frontu od ogrodu

Strona Główna