Tułowice
    Majątek Tułowice powstał z wydzielenia dóbr należących do Adama Lasockiego, kasztelana sochaczewskiego, dziedzica Brochowa herbu Dołęga dla jego córki Franciszki. Wyszła ona za mąż za Piotra Karnkowskiego herbu Junosza, podkomorzego króla Poniatowskiego, dziedzica Mazewa i Czamanina. Następnie zawarła małżeństwo z Ignacym Kucharskim, herbu Prawdzic, co prawdopodobnie spowodowało przeniesienie rodziny do Tułowic. Przebywała w tułowickim dworze do roku 1822. W tymże roku majątek został sprzedany Konstantemu Linowskiemu herbu Pomian. Był on synem Aleksandra, senatora Królestwa Polskiego w roku 1817. Tułowice znajdowały się w parafii Brochów. W roku 1827 na terenie majątku znajdowało się 13 domów i 136 mieszkańców. Po śmierci Konstantego Linowskiego, posiadłości przeszły w ręce - Orssetich - rodziny męża Aleksandry, siostry Konstantego. Po śmierci Aleksandry dobra przejęła Karolina z Orssetich oraz jej młodsze rodzeństwo. W roku 1857 zostały wystawione do licytacji. Nowymi właścicielami zostali Konstanty i Jan Górscy herbu Boża Wola, właściciele majątków w Woli Pękoszewskiej i Motkowicach. Po sześciu latach odsprzedali Tułowice, Marcelemu Boskiemu, herbu Jasieńczyk, posiadającemu wcześniej Ojrzanów. Nowym nabywcą w roku 1866 został Hilary Ostrowski, jednak i ten nie cieszył się posiadanym majątkiem zbyt długo. Kolejnymi właścicielami, gospodarującymi aż do I wojny światowej zostali Bolechowscy. Pierwszym Feliks, który nabył majątek w roku 1871. Gospodarował 1492 morgami gruntu, w tym gruntów ornych i ogrodów 698 mórg, łąk - 299 mórg, pastwisk - 118, lasów - 332, nieużytków - 45. Domów murowanych znajdowało się 8, drewnianych 23, a mieszkańców 219. Majątek w tym czasie znacznie się rozwinął: powstała mleczarnia z nowoczesnym urządzeniem do chłodzenia mleka, działał młyn wodny na Łasicy, powiększono hodowlę do 100 krów rasy holenderskiej, trzymano duże ilości drobiu. Po śmierci Feliksa w roku 1908 następcą został jego syn - Władysław. Kolejnymi właścicielami Tułowic byli: Józef Górski, Stanisław Domaszowski, jego syn Maciej, Feliks Antecki. Po II wojnie światowej ziemie rozparcelowano.
    Dwór w Tułowicach wzniesiono około roku 1800. Zaprojektował go zapewne H.Szpilowski, choć nie ma żadnych dokumentów poświadczających tę hipotezę. Świadczy o tym podobieństwo architektoniczne i rozwiązania funkcjonalne i komunikacyjne z innymi budowlami zaprojektowanymi przez Szpilowskiego np. Studzieńcem, Okalewem, Nawrą. Po II wojnie światowej dwór przeznaczono na mieszkania, następnie na wiejski dom kultury, sklep i magazyny, a od 1980 roku właścicielem został Andrzej Nowak-Zempliński.
    Dwór zbudowany jest z cegły, otynkowany i boniowany w stylu klasycystycznym. Jest to budynek parterowy z piętrową częścią środkową. Od frontu posiada ryzalit z dwiema parami pilastrów toskańskich, zwieńczonych trójkątnym frontonem. Od ogrodu znajduje się portyk z czterema kolumnami i trójkątnym frontonem. Podpiwniczony jedynie w trakcie północnym.
    Dwór usytuowany jest w otoczeniu parkowym. Park krajobrazowy ma długości około 450 m i szerokości 120-200 m. Od głównej bramy wjazdowej do podjazdu przed dworem prowadzi aleja wysadzona kasztanowcami i klonami. Po stronie południowej występuje park krajobrazowy z wkomponowanymi dwoma stawami. Od zachodu wzdłuż granicy z polami znajduje się aleja grabowa, zaś w przedłużeniu szpaler lip obrzeżający park.
Dwór od frontu od ogrodu powozownia

Strona Główna