Ruszki
    W XVI stuleciu Ruszki posiadały wyodrębnionych 7 działów o łącznej powierzchni 11 1/2 łana. Na początku XIX stulecia dobra stanowiły własność Ludwika Wężyka-Rudzkiego. Był on ożeniony z Antoniną Matyldą Rustern. Posiadał w tym czasie prócz folwarku w Ruszkach dwór w Giżycach. W tym czasie było 144 mieszkańców oraz 16 domów. W latach trzydziestych tego stulecia majątek przeszedł w ręce Fryderyka Koelichena von Rustern. Dobra w latach osiemdziesiątych należały w dalszym ciągu do rodziny Rustern i zajmowały obszar 1162 mórg. Zmiana właściciela nastąpiła w roku 1902, został nim Władysław Suski. Ostatnim rządcą folwarku w Ruszkach został Witold Grzybowski, który pełnił tę rolę do roku 1945.
    Dwór zbudowany został w pierwszej połowie XIX wieku. Przebudowywany przez Suskiego na początku XX wieku. Po wojnie, do roku 1993 we dworze znajdowała się szkoła podstawowa. Poddasze adaptowano na mieszkania dla nauczycieli. Obecnie pozostał opuszczony dwór. Dwór stanowi zwartą bryłę na planie prostokąta.

Plan poziomy dworu w Ruszkach

Budynek zbudowany jest w stylu późnoklasycystycznym. Murowany z cegły, otynkowany i boniowany. To budynek parterowy podpiwniczony z mieszkalnym poddaszem. W elewacji wschodniej i zachodniej znajdują się narożne ryzality. Przy lewym boku występuje taras. Pokryty jest dachem czterospadowym wykonanym z blachy, wcześniej z dachówki.
    Wokół dworu występują pozostałości parku krajobrazowego o powierzchni 2 ha. rosną świerki, kasztanowce, lipy. Na terenie parku znajduje się wyschnięty staw.
dwór od frontu od prawej strony od ogrodu

Strona Główna