Jeżówka
    Folwark w Jeżówce istniał co najmniej od początku XIX wieku. Właściciel posiadłości z tego okresu jest niestety nieznany. W latach dwudziestych było 13 domów oraz 106 mieszkańców. Na początku XIX wieku gospodarował Jan Paweł Łuszczewski, dziedzic Mikołajowa, Kawęczyna, Wierzbowic. W 1788-1789 pełnił funkcję sekretarza Sejmu Czteroletniego W czasach Księstwa Warszawskiego sprawował  urząd ministra spraw wewnętrznych i religijnych . Dzieli dobra między synów. Jeżówkę otrzymuje Adam, poseł na sejm ziemi sochaczewskiej, lecz około 40% wartości zahipotekowane dla drugiego syna Wacława, radcy stanu, ożenionego z Niną Żółtowską. Mają oni córkę Jadwigę Deotymę. Po Adamie dziedziczy syn Bronisław, ożeniony z Zofią Skarbek. /od księżnej Woronieckiej/
    W 3 ćwierci XIX wieku majątkiem gospodarował Michał Łuszczewski, radca Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. Dobra Jeżówki składały się z folwarków Jeżówka, Dzierzgów, Michałki, Nowiny, wsi Wyczółki i Jeżówka. Rozciągały się na 1202 morgach. Folwark w Jeżówce posiadał 272 morgi gruntów ornych i ogrodów, 76 mórg łąk oraz 206 mórg lasu. Istniało 16 budynków murowanych i 14 drewnianych. W 1895 był własnością Woronieckich. Do około 1920 roku stanowił własność leśniczego z Bielic, następnie kupiony przez p.Komanowską. Folwark zmienił właściciela w 1938 roku, gdy nabył go Ruszczyński z Poznania. Aresztowany został przez NKWD, wywieziony do Starobielska, do Kozielska, następnie do Katynia, gdzie został zamordowany. W czasie okupacji przebywał Aleksander Zelwerowicz.
    Dwór w Jeżówce powstał zapewne w I połowie XIX wieku. Nieznany jest jednak, ani pierwszy właściciel, ani projektodawca. W 3 ćwierci XIX wieku został gruntownie przebudowany przez Michała Łuszczewskiego. W okresie międzywojennym dobudowana ostała dwukondygnacyjna oficyna. Po wojnie zamieniony na mieszkania pracownicze PGR, a także część przekształcona na sklep. W tym czasie został poważnie zdewastowany. Obecnie znajdują się mieszkania prywatne.
    Dwór nie posiada cech stylowych. Jest to budynek murowany, otynkowany. Część starsza, północna posiada ryzalit. Kryta jest dachem czterospadowym z okapem, wspartym na wysuniętych zakończeniach belek. Część nowszą, południową stanowi piętrowa przybudówka. Korpus dworu kryty jest dachem czterospadowym, przerwany w elewacji wschodniej wysoką facjatą nakrytą dwuspadowym dachem. Taki sam , czterospadowy dach występuje w oficynie. Układ wnętrz jest dwutraktowy i trzytraktowy w oficynie. Ilustruje to poniższy schematyczny plan parteru.

W Jeżówce znajduje się zaniedbany park złożony z zabytkowych topoli, występują ponadto lipy, jesiony, klony. W sąsiedztwie parku położone są dwa stawy.
 dwór od frontu od ogrodu

Strona Główna