Sochaczew - Chodaków
Nazwa pochodzi od drobnej szlachty /chodak/. Według innych badaczy od nazwiska Chodakowskich, właścicieli majątku ziemskiego graniczącego z dobrami w Żelazowej Woli i Trojanowie. Wieś Chodaków istniała już w I połowie XV wieku, stanowiąc własność szlachecką. Według Lustracji z 1564 roku była wsią ziemiańską panów Zilazów. W XVII wieku stanowiła własność Lasockich. Gospodarował wówczas Adam Franciszek, starosta i podkomorzy zakroczymski, który przekazał majątek synowi Józefowi. W Chodakowie zamieszkiwał wówczas niewiele ponad trzydzieści osób. W roku 1827 Chodaków liczył zaledwie 122 mieszkańców i znajdowało się 11 domów. Przez następny wiek niewiele się zmieniło. W roku 1921 Chodaków miał tylko 15 domów i 121 mieszkańców. Pod koniec XIX wieku majątek ziemski liczył 262 morgi gruntów ornych i ogrodów, 10 mórg łąk, 16 mórg pastwisk, 42 morgi nieużytków. Budowli murowanych było 7, a z drewnianych 11. Młyn wodny przerabia dziennie 120 korcy zboża. W oddzielnym budynku znajdowała się piekarnia. Pierwszym właścicielem majątku był prawdopodobnie Ostrzewicz. Kolejnymi właścicielami byli Lilpop i Staroruski. Po 1920 roku majątek nabył Korc. Po sześciu latach gospodarowania odsprzedał dobra spółce akcyjnej. Zamieszkał w nim Krzyżanowski, jeden z właścicieli spółki. Do drugiej wojny majątek nie zmienił właściciela.
    Dwór został zbudowany w pierwszej połowie XIX wieku, prawdopodobnie dla Ostrzewicza. Z tego okresu pochodzi część dwukondygnacyjna. Na przełomie XIX i XX wieku dobudowana została część jednokondygnacyjna. W latach dwudziestych XX wieku został przebudowany przez Korca. Został wówczas w pełni ukształtowany. Przez kilkanaście lat po wojnie w dworze były mieszkania. W roku 1952 lokatorzy zostali wykwaterowani, a budynek zamieniono na Ośrodek Zdrowia.
    Jest on skomponowany w stylu dworkowym, o przeważającej liczbie elementów klasycystycznych. Składa się z prostokątnej części parterowej i dostawionej do niej prostopadle piętrowej. Budynek piętrowy założony jest na planie prostokąta, z ryzalitem na osi zwieńczonym trójkątnym frontonem. Budynek ten posiada boniowane naroża. Całość pokrywa czterospadowy dach o niewielkim nachyleniu. Część parterowa również posiada portyk. Składa się on z czterech kolumn toskańskich, które podtrzymują taras pierwszego piętra. Część parterową pokrywa dach czterospadowy, przerwany wysoką facjatą. Rzut poziomy dworu ilustruje poniższy schemat.

    Park dworski przekształcono na skwer miejski z nowym układem, który nie nawiązuje do dawnych układów kompozycyjnych. Zachowały się jednak stare lipy “traktu królewskiego”. Trakt ten prowadzi z Chodakowa do Żelazowej Woli.
dwór od frontu z prawej strony

Strona Główna